Team Miyagi-do Vs. Team Cobra Kai

See what happens when Cobra Kai stars Ralph Macchio and William Zabka take their rivalry to Enterprise, and watch Cobra Kai on YouTube – all episodes April 24th.